Wszystkie nasze produkty posiadaj± certyfikat ISO 9001 oraz ¦wiadectwa Dopuszczenia przyznane przez ASME
description

WARUNKI HANDLOWE
Ogólne Warunki Handlowe


Firma IHW Systemtechnik e.K. / Grupa IHW jest Partnerem Handlowym Tescom. Warunki Handlowe producenta TESCOM s± podstaw± handlow± przy sprzedaży produktów TESCOM przez IHW Systemtechnik e.K. dla dostaw z Niemiec lub IHW Systemy Regulacji i Pomiarów e.K. dla dostaw z Polski. Ogólne Warunki Handlowe producenta Tescom w oryginale zamieszczone s± poniżej.Ogólne Warunki Handlowe Tescom Europe, PDF wers. angielska, 26 Mb 

Ogólne Warunki Handlowe Tescom USA, PDF wers. ang., 26 Mb 

 

 


 

Copyright © 2008 IHW Wszelkie prawa zastrzeżone
tworzenie stron Webton.pl