Wszystkie nasze produkty posiadaj± certyfikat ISO 9001 oraz ¦wiadectwa Dopuszczenia przyznane przez ASME
description

Reduktor ci¶nienia liniowe

Liniowe reduktory ci¶nienia pozwalaj± na obniżenie ci¶nienia wyj¶ciowego w zakresie od próżni do 1400 bar. Liniowe reduktory ci¶nienia chroni± urz±dzenia przed uszkodzeniami i przyspieszonym zużyciem elementów składowych urz±dzeń, spowodowanych zbyt dużym ci¶nieniem wej¶ciowym.

 

Copyright © 2008 IHW Wszelkie prawa zastrzeżone
tworzenie stron Webton.pl