Wszystkie nasze produkty posiadaj± certyfikat ISO 9001 oraz ¦wiadectwa Dopuszczenia przyznane przez ASME
description

Tescom Seria 44-2200

Bezpieczna, niezawodna i precyzyjna kontrola agresywnych mediów w poł±czeniu z wysokimi ci¶nieniami i wysokimi temperaturami, wymaga reduktorów o odpowiedniej konstrukcji i zastosowania specjalnych materiałów takich jakt stal nerdzewna, hasteloy, monel, teflon, kalrez i inne. Nasze produkty mog± być stosowane przy ci¶nieniach od próżni do 1400 bar i wysokich temperaturach. Reduktory ci¶nienia Tescom znajduj± zastosowanie w licznych działach przemysłowych. oraz przjazn± ¶rodowisku technologię Przklady zastosowańź

 

Copyright © 2008 IHW Wszelkie prawa zastrzeżone
tworzenie stron Webton.pl