Wszystkie nasze produkty posiadaj± certyfikat ISO 9001 oraz ¦wiadectwa Dopuszczenia przyznane przez ASME
description

ZASTOSOWANIA

Przykładowe zastosowania

Elektroniczna Regulacja Ci¶nienia


» Elektroniczna kontrola ci¶nienia od próżni do 2000 bar – ER5000

» Automatyzacja procesu kontroli ci¶nienia

» Zwiększona precyzja, czas reakcji oraz stabilno¶ć ci¶nienia

» Eliminuje procesy charakterystyczne dla reduktorów: spadki ci¶nienia oraz zwiększanie ci¶. wyj¶ciowego wraz ze spadkiem ci¶. wej¶ciowegoAnaliza Gazu Ziemnego


» Redukcja ci¶nienia czynnika w celu poddania analizie

» Wysoka dokładno¶ć przez zastosowanie dużej membrany

» Zakres ci¶nienia wyj¶ciowego od 5 mbar do 1500 mbar

» Uszczelnienie zupełne dla stabilnego ci¶nienia wyj¶ciowegoUtrzymanie ci¶nienia pompy


» Zastosowanie dla utrzymania wysokiego ci¶nienia pompy w procesie wytłaczania listew przypodłogowych z PCV

» Wyższa dokładno¶ć niż w konwencjonalnych zaworach

» Dostępno¶ć licznych modyfikacji, np. dla CO2 

Copyright © 2008 IHW Wszelkie prawa zastrzeżone
tworzenie stron Webton.pl