Wszystkie nasze produkty posiadaj± certyfikat ISO 9001 oraz ¦wiadectwa Dopuszczenia przyznane przez ASME
description

Elektroniczna Regulacja Ci¶nienia

Elektroniczna regulacja ci¶nienia


» Elektroniczna kontrola ci¶nienia od próżni do 2000 bar – ER5000

» Automatyzacja procesu kontroli ci¶nienia

» Zwiększona precyzja, czas reakcji oraz stabilno¶ć ci¶nienia

» Eliminuje procesy charakterystyczne dla reduktorów: spadki ci¶nienia oraz zwiększanie ci¶. wyj¶ciowego wraz ze spadkiem ci¶. wej¶ciowego 

Copyright © 2008 IHW Wszelkie prawa zastrzeżone
tworzenie stron Webton.pl