Wszystkie nasze produkty posiadaj± certyfikat ISO 9001 oraz ¦wiadectwa Dopuszczenia przyznane przez ASME
description

Regulatory niskiego ci¶nienia

Bezpieczna i niezawodna kontrola agresywnych mediów w poł±czeniu z wysokimi ci¶nieniami i wysokimi temperaturami, np. przemysł chemiczny i petrochemiczny, wymaga specjalnych materiałów w reduktorach ci¶nienia i zaworach.  Nasze produkty mog± być stosowane przy ci¶nieniach od próżni do 1400 bar i wysokich temperaturach.

 

Copyright © 2008 IHW Wszelkie prawa zastrzeżone
tworzenie stron Webton.pl